Amonyum Nitrat %34 N

Azot-transın tarafından Amonyum Nitratı hem Ukrayna menşeli hem de Rusya menşeli verme imkenımız vardır. Yükleme yerleri Herson aktarma tesisinden veririz 3000-5000 tonluk gemilerle, Nikolayev üzerinden 3000-10.000 tonluk gemilerle veya büyük siparişler olunca Odessa limanından yöklemeyi yapabiliriz. Odessa limanından günlük yükleme limiti 4000 tondur.

Gönderdiğimiz Amonyum Nitratın kalitesi aşağıdakı tabelaya gibidir.

PRODUCT:

AMMONIUM NITRATE

QUALITY:
  • TOTAL NITROGEN : MIN.33%
  • MOUSTURE:MAX.0.5%
  • GRANULOMETRY:FROM 1-4MM-95%MIN.
  • FRIABILITY:100%
  • TREETED WITH ANTI-CAKING AGENT

‘’B’’ markalı olan Amonyum Nitrat gübrenin tasviri.

‘’B’’markalı Amonyum Nitrat (NH4NO3)- yüksek etkinli mineral gübresidir, özünde en az %34.4 azottur. Molekül kütlesi arada atom kütlesine göre 1971g.-80,043.

Amonyum Nitrat gübresi aranan evsalta ile kalsiyum içeren, magnezyum, sülfat veya sülfat birlikte fosfatla ilave edilerek üretiliyordur. Alıcıyla koordine ederek yeni maddelerle birlikte üretimde kullanılabilir. Çoğu tarım bitkilere, bütün çeşit topraklarda kullanılır, azotun benimsemesi ayırıcı özelliğidir.

Amonyum Nitrat’ı öz gübre olarak toprağı katılabilir ek gübre verimi olarak. Bu gübrede azotun yarısı nitrat, diğer yarısı amonyum formundadır. Kolay çözünür olması ve bitkilerin gerek nitratı, gerekse amonyumu kolay absorbe etmeleri nedeniyle amonyum nitrat toprakta kalıntı bırakmaz. Hızlı ve uzun süreli etki gösterir. Pril haldedir ve az rutubetli kurak bölgelerde dahi kolayca elverişli hale geçer. Çeltik hariç bütün bitkilerde rahatlıkla kullanılır. Hububat, meyve, sebze, pamuk, mısır, ayçiçeği gibi bitkilerden çok iyi sonuçlar alınmıştır. Amonyum Nitratın yüksek etkinliği potasyum ve fosforlu gübreler birlikte kullanımıdır, toprağı verme esnasında karışımı yapılacaktır. Hafif zeminlerde Amonyum Nitratı amaca uygun olarak ekim öncelerinde katmaktır. İyi tamponlu, asitli zeminlerde devamlı amonyum nitratla gübrelemeyi yapılabilir. Asitli olan zeminlerde kireç unu (karbonat kalsiyum)-oranı 1 kental Amonyum Nitrata 1 kental kireç unu.

Amonyum Nitrat’ın farklılığı granüllerin dayanaklığı, iyi saçılması, akıntılığı, stabil granül metrik bileşimi, depolamada topaklanmıyor. Ağır sanayi da kullanılır. Amonyum Nitrat oksitleyicidir ve yangına karşı tehlikelidir. Amonyum Nitrat’ın bütün çeşit araçlarla nakledilir, hava yolları harici. Depolamada ve nakledilme esnasında başka maddelerden ve cisimlerden uzak yapılacaktır. Amonyum Nitratın depolanması garanti süreci toplam 6 aydır üretim tarihinden itibaren.

Göstergenin adı
normları
Nitratın ve amonyumlu azotun toplam kitle payını azotun kuru maddesini birer sayımında, bununla birlikte %
 34,4
Suyun kitle payı, en fazla  %
0,3
рН 10%-suda çözünür, en az %
5
Nitrik asidin %10 çözeltisinde çözülmeyen maddelerin kitle payı, % en az
Yapılmıyor
Granül metrik bileşimi:
 
1-den -4 mm kadar büyüklüğü olan granülün kitle payıdır, %, en az
95
o sayıda olan 2 den-4 mm kadar büyüklüğünde granüller,%, en az
80
1 mm büyüklüğünde olan granüllerin kitle oranı,%, en az
2
6mm büyüklüğünde olan granüllerin kitle oranı
Bulunmadı
Granüllerin statik dayanaklığı, N/granül(kg/granül), en az
8(0,8)
Saçılması , %, en az
100

Stoktaki ürünler

URUN miktar  

Bugday 3 sinif

5.000
tonn/ayda
Soya
3.000
tonn/ayda
Ham aycicek yag
5.000
tonn/ayda
Yemlik misir
15.000
tonn/ayda
Komur 0-50 ( 6000kl)
20.000 tonn/ayda